Дропшипинг Софтуер Auto Order Hero

Дропшипинг софтуер Auto Order Hero Auto Order Hero е дропшипинг софтуер, чиято цел при създаването беше да помогне на онлайн търговците с техните продажби. С негова помощ хората, които имаха много поръчки в своите магазини в eBay и дропшипващи от Amazon, успяваха да оптимизират работата си по един по-удобен и по-лесен начин. В началото онлайн продажбите могат да се реализират без софтуер, но когато магазинът се разрасне и продажбите се увеличат, е почти невъзможно човек да се справи сам. В […]

Дропшипинг софтуер Dalio.io

Дропшипинг софтуер Dalio.io Dalio е софтуер, който беше създаден след спирането на поддръжката на софтуера Smpro.net. Причината за създаването на този софтуер бешее, че на пазара започнаха да се търсят софтуери, които са без API. API е интерфейсът за приложно програмиране, който свързва приложенията, базата данни и устройствата. Той създава свързаност и доставя данни. По-точно казано това е връзката между заявката на клиента и доставчика, от когото се заявява. Изпълнението на заявката се извършва, след което се доставя обратно. Дропшипинг […]