Управление на времето и креативност

Управление на времето и креативност се постига, когато спрете да използвате израза „Нямам време“. Вие колко често го използвате?През последните години съм прочел много книги за продуктивност и управление на времето. Има 10 неща от прочетените книги, които използвам, за да управлявам ефективно своето ежедневие и да запазя креативността си.  1. Ние притежаваме цялото си време2. Да или не3. Ежедневно подчертаване4. Списък със задачи5. Блокиране на времето 6. Закон за Паркинсън7. Защитено време и креативност8. Делегиране на времето9. Автоматизирано планиране 10. Избор на удовлетвореност  […]