Преди да преминете към съществената част на статията, бих искал да спомена, че не съм против биткойн. В статията са представени различни гледни точки относно валутата и за това дали си заслужава да се инвестира в биткойн. Голяма част от информацията, която се предоставя в онлайн пространството, за биткойн ми се струва неестествена. Лично аз не препоръчвам да се инвестира в криптовалута преди да се разберат нейните фундаментални принципи.

„Стандартът Биткойн“ на Сейфедин Амус е най-четената книга за биткойн в света. В нея авторът анализира историческото развитие на криптовалутата в глобален мащаб и последиците в бъдеще от нейното бързо разрастване. Валутата се отличава с това, че е дигитална, а основната идея за нейното създаване е разрешаването на проблема с прехвърлянето на стойност през времето и пространството. Криптовалутата няма собственик и власт, които да могат да вземат решение за нейното бъдеще. Притежава се и се управлява от своите потребители без участието на правителството.

Биткойн може да се обясни като софтуер, който позволява прехвърлянето на стойност от едно място на друго без трети страни. С други думи биткойн автоматизира функцията на модерната централна банка. Мрежата на биткойн би могла да доведе до успех и неуспех поради предвидими или непредвидими причини. Използването на биткойн е неподходящо за много хора и го прави рискова инвестиция. Поради тази причина се изисква техническа компетентност. Статията има за цел да информира по-подробно читателя за използването на биткойн, като се изяснят икономическите свойства на мрежата и начинът, по който работи. По-голямата част от информацията е от горе посочената книга.

Златният стандарт.

Стандартът биткойн и златният стандарт

В миналото хората са използвали различни по вид стоки, които са служили като парични средства при търгуването. Това се наблюдава при така наречената натуралната икономика, базираща се на бартерната размяна. На всеки е известно, че колкото по-рядко се намира даден ресурс, толкова по-скъп е той. Когато хората започнат да си набавят по-лесно ресурсите, те губят своята стойност. Биткойнът е бързооборотна стока, чиято стойност в момента се смята спрямо долара, еврото и други фиатни валути. В днешно време колкото по-лесно се произвеждат паричните средства, толкова повече те ще губят своята стойност.

На времето банките са обезпечавали парите посредством златото, откъдето идва и терминът „Златен стандарт“. Златото не може да бъде фалшифицирано и единствения начин, по който се добива е чрез руда, трудна за добиване и обработване. Това е и причината златото да се е превърнало в стандарт с времето. То не може да увеличи своя обем с повече от 1.5% до максимум 2% за година. Официално централната банка притежава 33 тона, което е едва шеста от всичкото злато на земята. През годините на развитие международната парична система се е въртяла около златния стандарт. С неговото сваляне се създава нова глобална система за търговия с цел икономическо равновесие по света.

Не бих съпоставил две различни и несравними величини, каквито в случая са златото и биткойн. Идеята е, че стойността се покачва с времето, а биткойн притежава всички свойства на физическите пари, както и в технологичен аспект. Премахната е нуждата от трета страна, която да потвърди сделката. Транзакциите са достъпни до всеки един потребител в мрежата, което превръща манипулирането в системата невъзможно. Когато един клиент на мрежата реши да прехвърля парична сума на друг, всички включени трябва да верифицират, че той притежава този баланс и да потвърдят прехвърлянето.

Стойността на биткойн и на златото.

Правителствената власт върху златото и биткойн

По време на първата световна война все още правителството контролира парите, а след войната се изгубва златното покритие на фиатните валути. Освен това се предполага, че златото е демонетизирано през 1971 година. Управлението на парите от страна на правителството се наблюдава от гледна точка, че то трудно би оставило фиатните пари и би ги заменило с дигиталните криптовалути. Те не биха оставили хората да извършват своите плащания без да бъдат контролирани.

По време на Великата депресия започнала през 1932 година и продължила десетилетие, Франклин Рузвелт става президент на САЩ. През тези години сривът на финансовите пазари е бил в значителен мащаб и почти всички банки в Америка са затворени. Именно Франклин Рузвелт сваля златния стандарт в САЩ, докато в Англия той е свален през 1931 година. През 1933 година президентът забранява да се притежава физическо злато и задължава всеки притежател в Америка да продаде своето злато на държавата.

По време на Втората световна война правителството в САЩ свива разходите си с 75%. През периода от 1894 до 1948 се създава нова глобална система за търговия и се правит опит за постигане на икономическо равновесие. Започва търговията на долар към останалите валути и за улесняване на този процес САЩ взема злато от други централни банки по света. Възможно е да споменем, че за да задържи своята власт държавата би могла да забрани добива на криптовалути и извършването на плащания с тях.

Бъдещето на криптовалутите.

Бъдещето на криптовалутата биткойн

Често хората мислят какво ще се случи в бъдеще и как биха могли да получат блага. При инвестирането хората отлагат своето благо, купувайки ресурс на по-ниска цена и продавайки го на по-висока след време. Тази теза е потвърдена от един интересен експеримент, в чието изследване са група малки деца, поставени пред два избора. Първият бил да получат една малка награда на момента, а вторият да получат двойно количество от наградата, за което да изчакат период от време. В зависимиост от предпочитанията на децата, наградите биват бонбон маршмелоу или брецел.

В последващи изследвания учените достигат до заключението, че се проявява тенденция при децата, които като малки са имали търпението да изчакат по-дълго време, за да получат по-голямото желано възнаграждение, да бъдат по-успешни в живота. Изследването на отложеното във времето възнаграждение е проведено през 1972 година от американския психолог Уолтър Мишел. В неговата книга „Тестът Маршмелоу“ основна тема е самоконтролът, как може да бъде развит и използван във възпитанието, образованието и обществената политика.

Вземането на важни решения в живота включва и инвестициите, но по-важно е човек да знае как да инвестира в себе си. Спестяването в дългосрочен план бива възнаградено, но голяма част от хората живеят изплащайки кредити. Те не могат да контролират своите спестявания и инвестиции, които в бъдеще биха им осигурили всичко необходимо. Например масово студентите не учат по време на семестъра и очакват да научат целия материал точно преди своята изпитна сесия.

Инвестиране в криптовалута.

Инвестиране в криптовалутата биткойн

Всяка една инвестиция крие в себе си рискове и много добре трябва да обмислите каква част от парите си сте готови да рискувате в криптовалута с цел по-добро бъдеще. Хората инвестират в компании, в които вярват. В момента се наблюдава как голяма част от хората теглят парите си от инвестиции като злато, за да ги инвестират в криптовалута. Те смятат, че тя ще заеме основната роля на златото в бъдеще.

Според автора на „Стандарта Биткойн“ цената на криптовалутата ще продължи да се покачва дори след като спре да се добива. Но и има много други фактори, които оказват влияние върху цената на този ресурс. В даден момент мрежата ще порасне и системата ще се нуждае от по-голяма консумация на електроенергия за транзакциите от страна на потребителите и на миньорите. Това ще доведе до огромна загуба на ресурси и замърсяване на въздуха с въглероден диоксид. Всичко това има значение за околната среда и тази технология би могла да предизвика други катаклизми в бъдеще.

Иска ми се да вярвам, че биткойн е бъдещето, но съм склонен да допусна, че може и да не е. Биткойн решава голяма част от проблемите с разплащанията и банките, но съществуват и други криптовалути с добър потенциал. Един от предприемачите, който доста често се споменава и свързва с бъдещето на криптовалутите, е Илон Мъск. Той не подкрепя инвестирането в биткойн и не съветва никой да инвестира.

Глобална заплаха или бъдеще е биткойн?

Завършил съм своето средното образование като телекомуникационен техник. През годините преподавателите ми повтаряха как един ден ще работя в телефонна централа и ще ремонтирам изкачващо въртящи избирачи. Изкачващо въртящият избирач е механичен уред, който моето поколение чуваше по време на набиране на телефон с щайба. Това е механичната връзка, която електромеханичен избирач прави посредством аналогов сигнал.

С времето аналоговата централа бе сменена с нова цифрова преди малко повече от десетилетие. Професията, за която учех, нямаше да има очакваната реализация в бъдеще. За да бъде разбрана цифровизацията, човек трябва да има фундаментална идея как работи аналоговата техника. Не може да бъде разбрана интегралната схема, ако не се прави разлика между тиристор и кондензатор.

Говорейки за биткойн, давам моята гледна точка за хардуерната и софтуерната част на мрежата от гледната точка на телекомуникационен техник и софтуерен инженер, както и знанията ми по икономика и бизнес. Няма как да бъде разбрана криптовалутата биткойн, ако не се знаят съставните части на цялата система и тяхната функционалност. Запознайте се с принципите на телекомуникациите, електротехниката и икономиката, за да можете да направите разликата между злато и биткойн, виртуален и хардуерен ресурс.

Повече за това какво е биткойн можете да прочетете в статията по темата: Треска За Биткойн. Ще Стане Ли Биткойн 0 Лева?