Можете да изгледате и видеото, което направих по темата, по-долу:

В тази статия ще ви покажа как да регистрирате вашия онлайн магазин в системата на НАП по наредба №Н-18

Крайният строк за регистрация беше до 29.03.2019, но той бе удължен. Това беше публикувано в държавен вестинк и сега крайният срок е до 29. 06.2019 г.

Първата стъпка е да влезете в сайта на НАП

Трябва да имате електронен подпис, който ако бъде на ваше име, фирмите които притежавате трябва да бъдат упълномощили вас. Ако тази информация ще бъде подавана от вашия счетоводител, той трябва да бъде упълномощен предварително.

  • След като сте влезли в сайта на НАП, избирате Е-УСЛУГИ;
  • Намирате Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП);
  • В системата следващата стъпка е ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП);
  • Избирате подписа и пишете ПИН кода си, след което ви излизат всички фирми, които притежавате и които са закачени към електронния подпис;
  • Избирате конкретната фирма, след което трябва да намерите Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин и тук трябва да попълните информацията за вашия електронен магазин. Трябва да знаете къде е хостнат вашият уеб сайт!; 
  • След като попълните цялата информация, избирате ПОТВЪРДИ. 

Проблемите, които може да срещнете са при попълването на БУЛСТАТ , тъй като се взема адреса от търговския регистър. Системата е направена така, че да не приема латински букви и ако в него имате адрес, който е на латиница, ще ви дава грешка.

Надявам се тази статия да ви е била полезна!