Подобрете показателите си за услуги:

В сравнение с продавачите, които продават подобни продукти при подобни обстоятелства, вашите рейтинги за продукти item not as described и item not received, отваряни от купувачите между 1 юни 2018 г. и 31 август 2018 г., са high или very high.

Можете да получите повече подробности и да изтеглите отчетите си в таблото service metrics dashboard.

Нови метрики в eBay за подобните продукти!!!
Нeполучен продукт еБей.

Оценките за услугата се оценяват на 20-о число всеки месец. Последиците ще важат за вашите обяви в eBay и в категориите или категориите за доставка, само когато сте получили много висока ставка.


Very high item not as described рейтинг:

Допълнителни такси за крайната стойност на листингите в категориите, където вашият рейтинг е много висок.
Допълнителните такси се отнасят само за продукти, листнати директно на ebay.com, ebay.ca, cafr.ebay.ca и ebay.com.au


Very high item not received рейтинг:

Времето автоматично се добавя към прогнозите за доставка за обяви в категориите за доставка и сайтовете за малки обяви, където вашият процент е много висок.
Времето, добавено към доставката, се оценява само за продукти, листнати директно на ebay.com, ebay.ca и cafr.ebay.ca
Тези последствия ще се прилагат, докато рейтингът вече не е very high. Можете да видите дали има последствия за вашите обяви в таблото за управление на показателите за услуги.


За да подобрите рейтинга си и да накарате вашите клиенти да бъдат доволни, се препоръчва да се направят  няколко промени.

Съвети за успешни продажби:

  • Определете точното състоянието на продукта и включете много снимки;
  • Осигурете колкото се може повече спецификации на продуктите;
  • Опаковайте продукта сигурно и внимателно;
  • Изпращайте продуктите в рамките на вашия handling time;
  • Използвайте услуга за доставка, която осигурява проследяване.