Инвестиции в акции през 2021 година

Инфлацията е намаляване на стойността, с която се обезценяват парите или казано с други думи, покупателната стойност на парите спада. В тази статия ще разгледаме топ 11 инвестиции в акции на компании, с които е добре да бъдете запознати, ако желаете да съхраните парите си. Преди да инвестирате своите пари в акции намерете компании, които имат стабилен и сигурен растеж в миналото. 1. Здравни компании и лекарства ShrodingerКомпанията е основана през 1990 година и нейната основна дейност са биофармацевтиката и […]