ново начинание в онлайн продажбите

Що е то Дропшипинг?

Дропшипингът е бизнес модел, който най-общо казано се базира на принципа продай и след това купи. При него първо получаваме поръчката, а след това купуваме конкретния продукт на адреса на клиента си с парите на самия клиент. Печалбата от този бизнес варира от 10 до 30%. Дропшипингът се прилага както в собствен сайт, така и в платформи като eBay, Amazon, Etsy. Какви са предимствата на Дропшипинг бизнес модела? С минимални средства и без познания по маркетинг можем да стартираме свой […]